ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ

χορηγοι υποστηρικτεσ

Στον Πρωτέα είναι ιδιαίτερα σημαντική η στήριξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, αφού μας βοηθάει να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή αθλητική εμπειρία στα περισσότερα από 650 παιδιά της Ακαδημίας μας.

Ζητήστε μας τα χορηγικά μας πακέτα, εντάξτε τον αθλητισμό στο πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας
και βοηθήστε τον ιστορικό μας σύλλογο να ανέβει ακόμα πιο ψηλά!