Στήριξη του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Ο Πρωτέας Βούλας στις 28 Φεβρουαρίου συμμετείχε στο κάλεσμα του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης για τη συγκέντρωση φαρμάκων και υγειονομικού εξοπλισμού για την ενίσχυση του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου μας. Αναλυτικότερα, πραγματοποίησε ενημερωτική καμπάνια μέσω των μέσων του και συντόνισε τη συλλογή ειδών για την παράδοσή τους στο Δήμο 3Β.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ