Δενδροφύτευση στο Χέρωμα

O Πρωτέας Βούλας στηρίζει και συμμετέχει στις δράσεις του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για την αποκατάσταση και ενίσχυση του πρασίνου στην πόλη μας! Στο πλαίσιο αυτό, την Κυριακή 22 Ιανουαρίου συμμετείχε ενεργά με ομάδα μελών του στην αναδάσωση που διοργάνωσε ο Δήμος 3Β μας μαζί με το «Όλοι Μαζί Μπορούμε», στο Πευκωτό Βάρης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ