Ο κ. Γεώργιος Καβούνης είναι Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός του ΕΜΠ με μεταπτυχιακούς τίτλους στο Ship Building Industry από ΕΜΠ & Πανεπιστήμιο Ν.Κορέας. Δραστηριοποιείται στο τομέα της Ναυτιλίας με μακροχρόνια εμπειρία σε new buildings και σε όλους τους τομείς της διαχείριση πλοίων. Είναι μέλος τους συλλόγου από το 2006 με τα 4 τελευταία χρόνια να δραστηριοποιείται σαν σύμβουλος και οικονομικός διαχειριστής του συλλόγου.