Γραμμή τριών πόντων, η γραμμή που βρίσκεται στα 6,75 μέτρα από το καλάθι.