Κλέψιμο, η ενέργεια του να πάρει κάποιος τη μπάλα από τον αντίπαλο.