Κάρφωμα με δύναμη, η ενέργεια του να βάλει κάποιος τη μπάλα στο καλάθι με δύναμη και εντυπωσιακό τρόπο.