Χρονόμετρο σουτ, ο χρόνος που έχει στη διάθεσή του η ομάδα για να πάρει σουτ.