Ανάκτηση, η ενέργεια του να πάρει κάποιος τη μπάλα από τον αέρα μετά από αστοχία σουτ.