Φύλακας που παίζει στη θέση του playmaker και είναι υπεύθυνος για την οργάνωση της επίθεσης.