Ο παίκτης που είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία και την καθοδήγηση του επιθετικού παιχνιδιού της ομάδας.