Επίθεση, η τακτική που χρησιμοποιείται για να σκοράρει η ομάδα.