Άμυνα παίκτης προς παίκτη, η άμυνα στην οποία κάθε παίκτης είναι υπεύθυνος για τον αντίπαλο που έχει τη μπάλα.