Σουτ με το χέρι που είναι ανασηκωμένο πίσω από το κεφάλι.