Η μισή πλευρά του γηπέδου, η οποία χρησιμοποιείται για την άμυνα και την επίθεση.