Φύλακας, ο παίκτης που είναι υπεύθυνος για την άμυνα στον αντίπαλο που έχει τη μπάλα.