Πίεση σε ολόκληρο το γήπεδο, η τακτική του να παίξει μια ομάδα άμυνα σε ολόκληρο το γήπεδο.