Φάουλ, η ενέργεια του να παραβιάζει κάποιος τους κανόνες του αθλήματος.