Κάρφωμα, η ενέργεια του να βάζει κάποιος τη μπάλα στο καλάθι αφού την κάνει να περάσει μέσα από το δαχτυλίδι.