Η τεχνική του να κόψει κάποιος στο καλάθι από την περιφέρεια.