Η μεταλλική πλάκα που βρίσκεται πίσω από το καλάθι.